Hodnoty naší společnosti popisují, jak spolu vycházíme nejen v rámci „rodiny Frauenthal Airtank“, ale i s našimi partnery. Jednotná kultura společnosti pro nás jako mezinárodní koncern, který je zastoupen v devíti evropských zemích, hraje rozhodující roli pro náš úspěch.

„Chovej se k ostatním tak, jak chceš, aby se ostatní chovali k Tobě.“

Respektujeme sami sebe, naše kolegy, zákazníky, dodavatele, rodinu a přátele, všechny kultury a odlišné potřeby. Jsme upřímní a otevření. Respektujeme názory, i když stejný názor nesdílíme. Učíme se od sebe navzájem.

„Zákazník je král a jeho spokojenost je naší nejvyšší prioritou.“

Naším cílem je pochopit potřeby a přání našich zákazníků a nabízet jim inovativní řešení. Jsme proaktivní a plníme každý krok ve vývojovém a výrobním procesu k plné spokojenosti.

„Jeden za všechny, všichni za jednoho.“

Nikdo není silný sám. Jsme tým, který společně táhne za jeden provaz. Společně můžeme udělat nemožné. Učíme se od sebe navzájem, zastupujeme se, pracujeme v týmech, máme radost z práce a zajímáme se o lidi.

„Nic není tak dobré, aby se to nedalo ještě zlepšit.“

Nikdo není silný sám. Každý z nás je odborníkem ve své oblasti a denně si klademe otázku, co můžeme dnes udělat lépe než včera. Pracujeme v týmech, přinášíme nápady a máme odvahu zkoušet nové věci, i když uděláme chybu. Chceme pracovat „inovativněji“, ne tvrdě!

Řídíme na základě jednotných směrnic

Zásady řízení tvoří směrnici pro všechny řídící pracovníky ve skupině Frauenthal. Jako závazný návod pro jednání popisují tyto zásady společné porozumění požadovaného řízení na všech úrovních.

Stavíme na důvěře a dáváme zpětnou vazbu!
Komunikujeme jasně a otevřeně. Každá zpětná vazba je šancí se zlepšit.

Podporujeme pracovníky!
Uznání, rozvoj a vazba pracovníků s potenciálem, to jsou závazky pro každého řídícího pracovníka. Investujeme do našich zaměstnanců a nabízíme jim mimořádné možnosti.

Vyvíjíme jasnou strategii a přetváříme ji do reality!
Stanovíme konkrétní cíle, abychom tuto strategii zrealizovali. Každý řídící pracovník je odpovědný za jasnou informovanost ohledně strategie ve své oblasti.

Pracujeme jako tým a spolupracujeme s ostatními!
Jmenujeme talenty napříč odděleními, aktivně podporujeme možnosti pro spolupráci a budujeme touto cestou širokou síť.

Inovativní kultura společnosti na základě společného učení a formování

Správní zaměstnanci na správných pozicích jsou zárukou dosažení našich ambiciózních cílů. Přitom využíváme kreativitu a zkušenosti každého jednotlivce pro blaho našich zaměstnanců a k dosažení úspěchu naší společnosti. Chceme, aby rozvíjeli své osobnostní silné stránky a podporujeme vzájemnou výměnu zkušeností. Jako základ tohoto úspěchu vidíme v učení se navzájem, inovaci a v neustálém zlepšování.

„Každý den být opět o něco lepší než předchozí den“ zní moto v rámci koncernu a každému jednotlivci.

Abychom zajistili cílený rozvoj našich zaměstnanců, disponujeme širokou nabídkou inovativních personálních možností. Ty je provází a podporují na jejich kariérní cestě:

Podpora talentů
Průběžně hledáme nejlepší pracovníky s řídícím potenciálem a pozitivním přístupem ke změnám. Ty nejdůležitější pozice obsazujeme interně a podporujeme tak osobní růst a převzetí odpovědnosti.

Kariéra odborníka
V koncernu Frauenthal je profesní růst důkladně posilován systematickým kariérním plánem. V různých stupních rozvoje – od juniora po seniora – jsou definovány úkoly a požadavky a rozvoj odborníků je mnohostranně podporován i v oblasti měkkých dovedností (soft skills). Odborníci zaujímají ve výrobním procesu klíčovou roli a dlouhodobě zajišťují úspěšnost našich výrobků a služeb. Proto je další rozvoj našich odborníků a specialistů a hodnota jejich dovedností pro nás obzvlášť důležitá.

Vedení projektů
Chcete mít více odpovědnosti a láká Vás mezioborová spolupráce na zadaných tématech? Pak máme pro Vás přesně to pravé! Jako projektový manažer definujete potřebný projekt, formujete svůj projektový tým a úspěšně vedete projekt až do konce. Důraz je kladen na účinnost a užitek pro zákazníka.

Kariéra řídícího pracovníka
Pochopit řídící úkoly znamená převzít odpovědnost za své pracovníky a za svůj úsek. Řídící pracovníci rostou se svými úkoly a díky dobrým podpůrným a rozvojovým programům. Ve Vašem kariérním rozvoji Vás podporujeme bohatou nabídkou individuálních metod rozvoje, celopodnikovými sítěmi a přenášením kompetencí a odpovědností.

Trainee program
Již několik let jsou trainee programy podstatným prvkem naší podpory perspektivních pracovníků. Angažovaným novým pracovníkům nabízíme možnost seznámit se s nejrůznějšími oblastmi koncernu Frauenthal a nasbírat první praktické zkušenosti o projektech.

Interní vzdělávání
Vzděláváme a podporujeme mladé zainteresované perspektivní pracovníky a učně, kteří se postupně mohou vypracovat na interní odborníky. Kromě každodenních klíčových činností se speciálně rozvíjí podnikatelské myšlení a chování orientované na zákazníka. Tuto cestu u nás absolvovalo mnoho učňů a perspektivních pracovníků, kteří se cílenými možnostmi dalšího vzdělávání prosadili jako odborníci nebo řídící pracovníci.

Move program
MOVE program (more opportunities via exchange) byl vyvinutý koncernem Frauenthal, aby poskytl iniciativním pracovníkům možnost poznat mezinárodní atmosféru. Zcela podle zásady: „Personální rozvoj nekončí u národních hranic“. Tento program výměny pracovníků nabízí na projektové bázi šanci seznámit se s jinými klíčovými činnostmi v zahraničí i v tuzemsku.

Zpětná vazba
Dosažení podnikových cílů a tím úspěšnost podniku přímo souvisí s motivací, dalším vzděláváním a cílevědomostí řídících pracovníků a zaměstnanců –ve firmě zaměřené na úspěšnost jakou je právě skupina Frauenthal. Rozhovor mezi jednotlivými úrovněmi zaměstnanců nabízí platformu k tomu, aby hovořili o svých očekáváních ohledně výkonů, a tak získali a zároveň dali zpětnou vazbu ke svým výsledkům.

Zaměstnanecké ankety a dotazníky
Spokojenost a angažovanost našich zaměstnanců jsou ústředním předpokladem dalšího úspěšného rozvoje našeho koncernu! Proto se pravidelně zajímáme o názory našich zaměstnanců a na základě zanalyzovaných výsledků zavádíme cílená zlepšovací opatření.

Firemní benefity

Jeden z hlavních cílů firmy je vytvoření dobrých podmínek pro zaměstnance, takže systém benefitů, pracovní prostředí a styl vedení je motivuje k vysoké kvalitě a spolehlivému pracovnímu výkonu. Naši pracovníci mají možnost najít spoustu informací a zajímavých rozhovorů ve firemních novinách. Organizujeme firemní akce pro zaměstnance a jejich rodiny, podporujeme osobní rozvoj a nabízíme školení a další vzdělávání. Dále nabízíme v rámci obchodní jednotky Air tanks Move program, ve kterém mají zaměstnanci možnost předávat své zkušenosti, sdílet názory a učit se od sebe navzájem.

Podporujeme rovnováhu mezi prací a osobním životem zaměstnanců. K tomu poskytujeme dárkové vouchery pro relaxační, sportovní a kulturní aktivity.

Firemní benefity společnosti Frauenthal Airtank Elterlein GmbH zahrnují značný počet příspěvků a programů, jednak aby byly motivací pro naše zaměstnance a zároveň, aby byli naši zaměstnanci za jejich nasazení odměněni.

 • Dobrovolný příspěvek na dovolenou a na Vánoce
 • Dobrovolné vyplacení prémie závislé na ročním výsledku
 • Dárkové poukazy na tankování pohonných hmot za směny navíc, příp. platba na osobní kreditní kartu
 • Příspěvek na získání řidičského průkazu ve výši 1 000 EUR.
 • Prémie za dobré známky na konci školního roku
 • Podniková zdravotní péče např. masáže
 • Bonusová platba na osobní kreditní kartě givve
 • Jobbike
 • Další bonusy
 • Příspěvek na péči o děti až do věku 3 let
 • Bezplatné poskytnutí pracovního oděvu
 • Pravidelné firemní oslavy jako letní grilování, vánoční večírek
 • Pravidelné ankety zaměstnanců
 • Možnosti dalšího vzdělávání a kvalifikace

Kromě toho:

 • podpora škol a mateřských škol a místních spolků jako je sportovní svaz nebo spolky zaměřené na děti
 • Účast na charitativních akcích, jako je firemní běh na podporu sdružení pro děti s rakovinou.

Firemní benefity společnosti Frauenthal Airtank Hustopeče s.r.o. zahrnují mnoho příspěvků a programů, jednak aby byly motivací pro naše zaměstnance a zároveň, aby byli naši zaměstnanci za své nasazení odměněni.

 • Týdenní pracovní doba činí 37,5 hodin
 • Pravidelné úpravy mezd
 • Firemní telefonní tarif až pro 5 členů rodiny
 • Počet dní dovolené podle doby trvání zaměstnání (nad zákonný rámec)
 • Bezplatné poskytnutí pracovního oděvu
 • Měsíční bonusy
 • Odměna za víkend a přesčasy (nad zákonný rámec)
 • Odměna za plné využití pracovní doby
 • Příplatek na stravování
 • Příplatek na dopravu
 • Příplatky na kulturní a sportovní aktivity
 • Příspěvek na důchodové pojištění
 • Prémie za doporučení nového pracovníka
 • Prémie u příležitosti životního jubilea
 • Prémie za pracovní jubilea
 • Sociální programy – letní grilování pro zaměstnance a jejich rodiny, vánoční večírek
 • Profesní a jazykové vzdělávání
 • Dodatečná zdravotní péče (očkování)