Impresum

Údaje podle § 5 TMG:

 

Frauenthal Airtank Elterlein GmbH
Scheibenberger Straße 45
D-09481 Elterlein, Německo

Telefon: +49 (0) 373 49 66 20
Telefax: +49 (0) 373 49 66 237
E-mail: info.airtank-elterlein@fta-group.com

 

Frauenthal Airtank Hustopeče s.r.o.
Bratislavská 2
CZ-693 01 Hustopeče
Telefon: +42 (0) 727 984 135
E-mail: prace.ahus@fta-group.com

 

Jednatel: pan Mikael Mårtensson, pan Daniel Kratzsch

Odpovědní za obsah podle § 5 TMG: pan Mikael Mårtensson, pan Daniel Kratzsch

Adresa osoby odpovědné za obsah: Scheibenberger Straße 45 09481 Elterlein

Odpovědný ve smyslu tiskového práva (V.i.S.d.P.): pan Mikael Mårtensson, pan Daniel Kratzsch

Rejstříkový soud: Chemnitz

Číslo rejstříku: HRB1051

Příslušný finanční úřad: Finanční úřad Annaberg

DIČ: DE 140848735

 

Naši službu pro zákazníky v případě dotazů, reklamací a stížností zastihnete na telefonu: +49 (0) 373 49 66 20 nebo na e-mailové adrese elterlein@gnotec.com. V případě dotazů můžete také využít kontaktní formulář na naší internetové stránce.

 

Online řešení sporů podle čl.14 odst. 1 ODR-VO: Evropská komise připravuje platformu pro online řešení sporů, kterou naleznete zde http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

Klauzule o odmítnutí
V případě přímého či nepřímého odkazu na cizí webové stránky („hyperlinky“), které jsou mimo oblast kompetence autora, by povinnost ručení vstoupila v platnost výlučně v případě, kdy autor ví o obsahu a je pro něj technicky možné a proveditelné zamezit využití v případě protiprávních obsahů. Autor tímto výslovně prohlašuje, že v době umístění linku nebyly na odkazovaných stránkách patrné žádné ilegální obsahy. Autor nemá vliv na aktuální a budoucí řešení, obsahy nebo autorství odkazovaných/propojených stránek nebo na autorství. Proto se tímto výslovně distancuje od všech obsahů všech odkazovaných/propojených stránek, které byly změněny po umístění linku. Toto ustanovení platí pro všechny linky a odkazy umístěné v rámci vlastní internetové nabídky a pro cizí zápisy v autorem zřízených knihách hostů, na diskuzních fórech, v seznamech odkazů, e-mailových adres a v jiných podobách databází, v jejichž obsahu jsou možné písemné zásahy zvenčí.

Za ilegální, chybné či neúplné obsahy, a především za škody vznikající na základě užívání nebo neužívání takto poskytnutých informací, ručí výhradně nabízející ze stránky, na kterou bylo odkazováno, ne ten, kdo pouze odkazuje na příslušné zveřejnění.

 

Autorské právo a právo označení
Autor usiluje o to, aby byla ve všech publikacích respektována autorská práva k použitým obrázkům, grafikám, zvukovým záznamům, videosekvencím a textům, aby používal své vyhotovené obrázky, grafiky, zvukové záznamy, videosekvence a texty nebo mohl využít grafiky, zvukové záznamy, videosekvence a texty bez povinné licence. Všechny v rámci internetové nabídky uvedené a případně třetími osobami chráněné značky a obchodní značky podléhají neomezeně ustanovením aktuálně platného práva spojeného se značkou a jiným vlastnickým právům registrovaného vlastníka. Pouze na základě prostého uvedení nelze vyvozovat, že obchodní značky nejsou chráněné právy třetích osob! Autorské právo ke zveřejněným, samotným autorem vyhotoveným objektům přísluší nadále autorovi. Rozmnožování nebo využití takových grafik, zvukových záznamů, videosekvencí a textů v jiných elektronických nebo vytištěných publikacích není bez výslovného souhlasu autora povoleno.

 

Autorská práva k fotografickému a obrazovému materiálu

Níže (umělecká) jména autorů a obrazových zdrojů.

© 69171042 – Fotolia.com
© 71618137 – Fotolia.com
© deagreez – Fotolia.com
© belamy – stock.adobe.com
© Robert Kneschke – stock.adobe.com
© alphaspirit – stock.adobe.com
© Joachim Wendler – stock.adobe.com
© ehrenberg-bilder – stock.adobe.com

 


Koncepce a řešení: Brockfeld-Design