Funkce vzduchojemu

Tlakové nádoby slouží v pneumatických brzdových zařízeních k ukládání potřebného stlačeného vzduchu pro zajištění brzdových funkcí a pro provoz takzvaných pomocných zařízení – např. pneumatického odpružení.