Funkce vzduchojemu

Tlakové nádoby slouží v pneumatických brzdových zařízeních k ukládání potřebného stlačeného vzduchu pro zajištění brzdových funkcí a pro provoz takzvaných pomocných zařízení – např. pneumatického odpružení.

E-Mail Kontaktní partner +49 (0) 373 49 66 20 +42 (0) 519 301 880 Frauenthal Homepage Home