Kvalita

Ochrana proti korozi

  • Vzduchojemy jsou opatřeny vnitřní a vnější povrchovou úpravou za použití nejkvalitnějších komponent pro povrchovou úpravu a lakování.
  • Díky použití nejrůznějších práškových nátěrů a nejmodernější strojírenské technologie získají vzduchojemy kvality finálního laku. Tím splňujeme nejen kvalitativní požadavky norem DIN a našich zákazníků, nýbrž dosáhneme dvojnásobné odolnosti povrchu nad rámec těchto požadavků.

 

Životnost

  • Životnost našich testovaných tlakových nádob výrazně přesahuje zákonné požadavky a předepsané životní cykly. To je patrné m. j. na dosažených zátěžových cyklech, které překročily normu minimálně o 200násobek.
  • Tento výkon potvrzuje, že výrobky navržené a vyrobené naší společností splňují normy a bezpečně plní svou funkci při provozu.

Cleanliness by Frauenthal Automotive

Cleanliness by Frauenthal Automotive

  • Naše pečeť čistoty zaručuje potřebnou vnitřní čistotu našich vzduchojemů a výrazným způsobem přispívá k lepší životnosti.