Matthias Thalheim

Matthias Thalheim – CFO/CSA Business Unit Air Tanks

»V oblasti automotive má náš sortiment velmi dobré postavení. Podle našeho sloganu „Vytváříme tlak“ neustále pracujeme na rozšíření v oblasti non-automotive, nových produktů a tržních segmentů.«

Společnost & Management

Na základě kvality našich výrobků je naším cílem v oblasti tlakových nádob servisní služby a systém kontroly našich výrobků neustále rozšiřovat. Cílenými investicemi do automatizace zlepšujeme v obou našich výrobních závodech v Elterleinu a v Hustopečích naši strukturu nákladů. Zároveň zvyšujeme naši flexibilitu. Spolu s tím se vývoj našich výrobků za poslední roky zvýšil a díky tomu jsme dnes pro naše zákazníky flexibilním a výkonným partnerem.

Paralelně s tím zvyšujeme přínos našich výrobků zaváděním nových materiálů a pro zákazníky tak ještě více rozšiřujeme naše služby. Celé toto spektrum posílí i nadále naše postavení na trhu.

E-Mail Kontaktní partner +49 (0) 373 49 66 20 +42 (0) 519 301 880 Frauenthal Homepage Home