67

Obrat v řádu
milionů eur

71042

Hliníkové
vzduchojemy

2593688

Ocelové
vzduchojemy

624

Zaměstnanci

Čísla & fakta

 

2017 2016 2015 2014 2013
Obrat 67,0 mil. € 61,3 mil. € 52,7 mil. € 45,4 mil. € 48,9 mil. €
Počet hliníkových vzd. (ks) 71.042 78.899 72.023 57.066 59.642
Počet ocelových vzd. (ks) 2.593.688 2.418.780 1.908.161 1.707.058 1.660.186
Zaměstnanci 624 652 538 468 503

Čísla & fakta

 

2017
Obrat: 67,0 Mio €
Počet hliníkových vzd. (ks): 71.042
Počet ocelových vzd. (ks): 2.593.688
Zaměstnanci  624

2016
Obrat: 61,3 Mio €
Počet hliníkových vzd. (ks):  78.899
Počet ocelových vzd. (ks): 2.418.780
Zaměstnanci: 652

2015
Obrat: 52,7 Mio €
Počet hliníkových vzd. (ks): 72.023
Počet ocelových vzd. (ks): 1.908.161
Zaměstnanci: 538

2014
Obrat: 45,4 Mio €
Počet hliníkových vzd. (ks): 57.066
Počet ocelových vzd. (ks): 1.707.058
Zaměstnanci: 468

2013
Obrat: 48,9 Mio €
Počet hliníkových vzd. (ks): 59.642
Počet ocelových vzd. (ks): 1.660.186
Zaměstnanci: 503

E-Mail Kontaktní partner +49 (0) 373 49 66 20 +42 (0) 519 301 880 Frauenthal Homepage Home